Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 3 0 0
English (United States) 0 0 0 0 0 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0
Italian 94% 7 40 253 4 0 0 0
Russian 84% 19 149 916 8 3 0 0
Slovak 77% 27 249 1,558 20 2 0 0
Spanish 53% 57 400 2,460 33 5 0 0
Turkish 0 0 0 0 3 0 0